Partners

Wij zoeken graag de samenwerking op met partners die net zoveel waarde hechten aan natuur, dieren en het milieu. Partners die passen bij onze visie boeren in harmonie met de natuur. Van diverse partners pachten wij percelen grond waarop wij graan en gewassen telen of onze koeien grazen. Partners waar wij mee samenwerken zijn Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Landgoed Den Alerdinck II, Landschap Overijssel en Stichting Baron van Ittersum.

Landgoed Den Alerdinck II
Het particuliere Landgoed Den Alerdinck II is een oud landgoed, dat voor het eerst in de geschiedenisboeken wordt genoemd in 1427. Het gehele landgoed met zo’n 120 hectare is onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en het Vechtdal. De visie van landgoed Den Alerdinck past bij onze visie: boeren in harmonie met de natuur. Onze Brandrode runderen grazen op de graslanden van het landgoed. Op de akkers telen wij granen: gerst, tarwe, rogge, spelt, aardappelen en pompoenen. Meer informatie over Landgoed Den Alerdinck II vind je op www.landgoeddenalerdinck.nl

Landgoed Het Nijenhuis en het Rozendael van Stichting Baron van Ittersum
Wij zoeken graag de samenwerking op met partners die net zoveel waarde hechten aan natuur, dieren en het milieu. Van de Stichting Baron van Ittersum pachten we gronden nabij kasteel het Nijenhuis, die we gebruiken als akkers. Op deze akkers telen we granen als rogge, gerst tarwe en spelt. Maar ook pompoenen aardappelen, broccoli en spitskool. Meer informatie vind je op www.rozendael-nijenhuis.nl

Landschap Overijssel
Op de akkers rond De Velderberg van Landschap Overijssel telen wij granen. Deze prachtige akkers liggen langs de meanderende Regge. Tussen de granen tref je veel bijzondere planten aan waaronder korenbloem en kamille. Je kunt er wandelen en fietsen en zelfs kanoën over de Regge is mogelijk in dit natuurgebied. Meer informatie is te vinden op www.landschapoverijssel.nl

Staatsbosbeheer
Van Staatsbosbeheer pachten wij percelen grond bij Haarle en Nijverdal, om precies te zijn in Twilhaar en Hexel. Deze percelen zijn weer omgezet van bos naar landbouwgrond. Op deze gronden telen wij graan op kleine akkers zoals vroeger gebruikelijk was op deze kleinschalige percelen. Op het Twilhaar is een monument opgericht voor de Joodse dwangarbeiders die hier op de woeste gronden in 1942 hebben gewerkt voor ze naar een concentratiekamp werden gestuurd. Meer informatie over Staatsbosbeheer vindt je op www.staatsbosbeheer.nl

Natuurmonumenten
Wij hebben van Natuurmonumenten de graslanden bij De Colckhof in gebruik. Dit zijn schrale graslanden bij Havezate De Colckhof tussen Heino en Laag Zuthem. Ook gebruiken wij gronden van Natuurmonumenten op De Sprengenberg in Haarle. Dit zijn oude akkers waar al jaren verschillende oude graansoorten worden geteeld, welke passen bij deze schrale gronden. Ook vindt u deze percelen de prachtige korenbloemen, slofhak en akkerviooltjes. Overesch ecologische landbouw teelt daar rogge, tarwe, spelt en wintergerst. Meer informatie over Natuurmonumenten vindt u op www.natuurmonumenten.nl

De Zwolse stadslanderijen

Wij, boeren, tuinders en medewerkers van coöperatie de Zwolse Stadslanderijen, combineren de productie van biologisch voedsel met natuur- en landschapsbeheer, scholing en beleving. Dat doen we in en om Zwolle op eigen grond én op gronden die we voor lange tijd beheren. Dat betekent korte aanvoerlijnen, minder CO2-uitstoot, geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest, weidevogelnatuur en natuurherstel, beleving en bewustwording.
Onze duurzame en natuurlijke manier van werken is goed voor mens, natuur, landschap en milieu. Groenten, aardappelen, vlees, melk, kaas, eieren en bloemen verkopen wij direct aan onze ‘Stadslanders’.
Met lekker, supervers en biologische eten steun je als ‘Stadslander’ onze manier van werken en geniet je van de natuur en het milieu in en rond ons mooie Zwolle. Doe mee en eet Zwolle groen en duurzaam.

Overesch ecologische landbouw levert onder ander varkensvlees en rundvlees aan De Zwolse Stadslanderijen.